PVC 3D Design Wallpaper

✅ OUR PRODUCTS FEATURES:
✅ Size 10 meters x 21 inches
✅ Washable
✅Amazing designs
✅ Heat & cold control
✅ No harmful smells
✅ Sound absorption
✅ Friendly Environment
✅230 GSM ( gram square meter)
✅ वालपेपरहरु एकरोलमा ५७ स्कवसयर फिट हुन्छ।
हाम्रो वालपेपरहरु हाई क्वालिटी का भएको हुनाले १० वर्ष को ग्यारेन्टी छ। रङ्ग भन्दा घेरै राम्रो हुन्छ किनभने बुट्टा भएकाले छिटो फोहर देखिदैन। कपडा भिजाएर पुछ्न मिल्छ। नराम्रो गन्द आउदैन। आवाज गुन्जिदैन।
Category:

Description

✅ OUR PRODUCTS FEATURES:
✅ Size 10 meters x 21 inches
✅ Washable
✅Amazing designs
✅ Heat & cold control
✅ No harmful smells
✅ Sound absorption
✅ Friendly Environment
✅230 GSM ( gram square meter)
✅ वालपेपरहरु एकरोलमा ५७ स्कवसयर फिट हुन्छ।
हाम्रो वालपेपरहरु हाई क्वालिटी का भएको हुनाले १० वर्ष को ग्यारेन्टी छ। रङ्ग भन्दा घेरै राम्रो हुन्छ किनभने बुट्टा भएकाले छिटो फोहर देखिदैन। कपडा भिजाएर पुछ्न मिल्छ। नराम्रो गन्द आउदैन। आवाज गुन्जिदैन।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PVC 3D Design Wallpaper”

Your email address will not be published. Required fields are marked *